Ας επιστρέψουμε στην φωτογραφία πιό γεμάτοι ...

Αυτή η μαζική παραγωγή εικόνων, εξαιτίας της απουσίας του φιλμ, δεν μας δίνει χρόνο να σκεφτούμε, δεν μα δίνει χρόνο να εκτιμήσουμε, δεν μας δίνει χρόνο να απομακρυνθούμε λίγο από την φωτογραφία, να ξεκουραστούμε λίγο, και γιατί όχι να αλλάξουμε. Τότε ίσως θα δούμε ότι επαναλαμβανόμαστε και ίσως τότε αντιδράσουμε, αυτοαναιρεθούμε και ξαναπροσπαθήσουμε αλλιώς. Όπως είναι ανάγκη να σκεφτόμαστε συχνά φωτογραφικά, ίσως δεν είναι ανάγκη να φωτογραφίζουμε συνέχεια. Ίσως καούμε όπως οι αθλητές από την υπερπροπόνηση. Ίσως η ηρεμία του νού να είναι πιο σημαντική από την ένταση που επιβάλουν οι φωτογραφικές εξορμήσεις. Ας ακούσουμε περισσότερο μουσική, ας γυμναστούμε πιο πολύ και ας επιστρέψουμε στη φωτογραφία πιο γεμάτοι...

Βρεττάκος Αλέξανδρος