για όποιον ενδιαφέρεται:

Εισαγωγή στη Φωτογραφική Πράξη/
Φωτογραφία: Σύγχρονη Θεωρία & Πρακτική/
Διαχείριση Χρώματος (Color management)/
Προετοιμασία & Παρουσίαση Portfolio