«Μια νοερή επικοινωνία»

Από τον Ηλία

Έχω αγοράσει τελευταία το καθρέφτης μιας ζωής με φωτογραφίες του Kertesz. Κάθομαι και “χαζεύω” τις φωτογραφίες του.

Τελευταία φωτογραφία του βιβλίου, μια από τις πρώτες φωτογραφίες που με καθήλωσαν. Την κοιτάω τυπωμένη, την κοιτάω…

Αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι αυτή αίσθηση που δημιουργεί, δεν μπαίνω καν στην διαδικασία για οποιαδήποτε ανάλυση… υπάρχει μια νοερή επικοινωνία, τόσο έντονη και συνάμα νοερά απαλή..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.