Φωτογραφική άσκηση Νο3 «Το Λάθος»

Αυτό που σπάει την συνέχεια, που χαλά την ισορροπία, που είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτό που αναιρεί το σωστό.
Ορίστε δώστε την εξήγηση σας για το:
Τι είναι λάθος;

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.